Branden 16 juli 2018

Byggnaden är återställd.

Måndagen den 16 juli 2018 inträffade en brand i vår förening. Ingen boende är allvarligt skadad.

I en utav längorna som vetter mot Skogstorpsvägen började vid 14 tiden en brand som spred sig till angränsade lägenheter. Räddningstjänst var snabbt på plats och släckningsarbetet har gått bra.

Eventuella frågor hänvisas via epost till styrelsen. info@sollentunahus1.se

Informationsmötet 17 juli

Se video från mötet. Presskonferans angående branden.

In English

On Monday 16:th of July 2018 a fire occured in our housing cooperative. No person was harmed.

In one of the houses that lay towards Skogstorpsvägen a fire erupted around 14:00 and spread to nearby apartments. Emergency personnel were quickly on site and the fire was soon put out.

If you have any questions, please contact our board by email. info@sollentunahus1.se

Tips

Styrelsen tar tacksamt emot tips om andrahandsuthyrning för de drabbade och har man ett rum ledigt eller kan tänka sig hyra ut sin lägenhet så får man gärna höra av sig till oss.

Information 2019-12-11

Efter att ha stött på motgång efter motgång har vi i slutändan fått projektera ett stambyte mitt i återställandet efter branden. Nu är äntligen alla godkännanden på plats och tillstånd finns. På grund av detta har tiderna för återinflyttning dragit iväg och enligt nedan finns nya tidsplanen:

Etapp 1

Klart 30 mars v.14

Etapp 2

Boende kommer bli kontaktade för ytskikt innan jul.

Start: ca v.2
Klart: 11 maj v.20

Etapp 3

Boende kommer bli kontaktade för ytskikt i slutet av januari

Start: ca v.8
Klart: 22 juni v.26

Vår absoluta förhoppning är att kunna flytta in alla så fort som möjligt!

Information 2019-10-23

Stammar har brunnit av vilket kan medföra ett totalt stambyte i fastigheten. För närvarande utreds detta bl. a. genom filmning. Tidsplanen är förskjuten. När utredningen är klar kommer vi ut med ny tidsplan.

Information 2019-09-20

De sista lägenheterna som vi hoppades på att inte behöva evakuera är nu tomma och arbetet pågår för fullt. Många byggtekniska detaljer utreds bl. a. hur de oskadade badrummen ska hanteras. Vi har nu tagit beslut att uppgradera dessa badrum till “säker vatten”. Detta innebär att alla badrum i huset har bytt sina stammar och att ett framtida totalt stambyte blir mycket enklare och medför mindre besvär för de boende.

Information entreprenören 2019-08-23

Arbetena fortgår med rivning av fasader mm. Lättare rörarbeten påbörjas i lägenheterna.

Vi jobbar också vidare med kontaktande av boende i respektive lägenheter och upprättande av kontaktvägar.

Bodar placeras på gräs i triangeln utanför nr 204.

Information från entreprenören 2019-08-16

Nu är arbetena igång med återställningen. Vi kommer utföra arbetena i tre etapper med start på Skogstorpsvägen 56–46 och därefter 44-38 och sist 36-30. Den grova tidsplanen är som följer:

Etapp 1: Skogstorpsv. 56–46, start v 34, klart ca v 45. OBS! Försenad, se info 2019-10-23!
Etapp 2: Skogstorpsv. 44–38, start ca v 44, klart ca v 9. Försenad, se info 2019-10-23!
Etapp 3: Skogstorpsv. 36–30, start ca v 7–8, klart ca v 19. Försenad, se info 2019-10-23!

Reservationer finns för:

 • Fönster och dörr leveranser
 • Eventuella ändringar
 • Målnings arbete på fasad (väderberoende)

Inflyttningen är preliminär då slutbesked krävs för varje etapp och det utfärdar bygglovshandläggaren på Sollentuna kommun.

Nu när bygget sätter igång på allvar får under inga omständigheter någon vistas på arbetsområdet. Detta innebär även de boende.

Samtliga boende kommer kontaktas i respektive etapper i god tid. Vi kommer starta med att ringa de boende på etapp 1 med start på måndag-tisdag, 19–20 augusti. Nästkommande etapper kontaktas ca 1–3 veckor innan start.

Löpande aktuell information kommer läggas upp på föreningens hemsida.

Det känns skönt att äntligen vara igång och vår stora ambition är att se till att samtliga boende ska komma in så fort som möjligt.

Information 2019-05-27

 • Upphandling av entreprenör klart

Nu är äntligen entreprenören bestämd. Det blir JW Plåt, samma firma som byter våra tak.

Just nu håller dom på att ta fram en tidsplan. Klart är i alla fall att det kommer ta längre tid än 12 månader, vilket vi hoppades på från start. Vi återkommer med mer information så fort tidsplanen är klar.

Förtydligande om tidigare information att “taket är klart”. Taket är byggt så långt det är praktiskt genomförbart, sista delen görs klart i samband med att nya väggar byggs. Då läggs även ytskiktet på (görs inte innan då det då måste rivas när väggar och tak byggs ihop).

Information 2019-04-24

 • Upphandling av entreprenör pågår
 • Taket är klart

Information 2019-02-26

Långa handläggningstider med tillkommande krav från kommunen har saktat ner projektet. Nu är i alla fall bygglovet klart och även arktiekternas arbete med att beskriva alla lägenheter. Under en period har det jobbats mycket på bygglovet som äntligen är klart.

Anbudsförfrågan skickas ut denna vecka. Så fort byggherren är utsedd kommer varje lägenhetsinnehavare kontaktas för att gå igenom resp. lägenhet. I det skedet har innehavaren möjlighet att göra ev. tillägg.

I de fyra “oskadda” lägenheterna måste vi montera en s.k. ångspärr. Detta medför tyvärr att inflyttning i dessa lägenheter försenas. Vi återkommer till resp. innehavare så fort vi har mer besked.

 • Allt är torrt!
 • Taket kommer börja byggas måndag 4 mars.

Information 2019-01-23

Vi väntar fortfarande på besked om bygglov. Vilket besked vi får påverkar sedan det fortlöpande arbetet. Klart är att en ångspärr måste monteras även på de lägenheter som är oskadda. Hur detta påverkar inflyttning i dessa lägenheter är ännu oklart.

 • Rivning badrum klart vecka 5
 • Fuktmätning pågår
 • Besiktning fönster och dörrar pågår

Information 2019-01-16

Det finns inte så mycket nytt att informera om. För återställande av utsida krävs bygglov vilket är inlämnat till kommunen. Vi beräknar svar inom ett par veckor.

Arkitekten (inre) håller på att utarbeta ett förfrågningsunderlag för att vi ska kunna gå ut med offertförfrågan till byggbolag. När “byggaren” är utsedd kommer innehavaren att kontaktas för diskussion om ev. tillägg.

 • Rivning fasad är klar, dock osäkert beroende på svar om bygglov
 • Arbete på tak pågår, avluftning, ventilation etc.

Information 2018-12-12

För att få fram underlag till upphandling är nu arkitekter involverade i återställningen. Diskussioner förs med Sollentuna Kommun för att säkerställa att nödvändiga lagkrav efterlevs.

Hur det kommer att påverka tidsplanen för olika lägenheter är ännu inte klart.

 • Rivning fasad är klar
 • Rivning invändigt beräknas vara klart vecka 52

Information 2018-11-02

För tillfället utreds om något extra bygglov krävs med anledning av nya byggkrav. Detta kan i sin tur medföra att en större renovering krävs som kan försena bygget något.

 • Asbestsaneringen är klar
 • Rivning invändigt beräknas vara klart vecka 52
 • Start nya takstolar prel. vecka 45 beroende på fukt i plattan

Information 2018-10-04

Återställningen följer tidsplanen. Avgörande är fuktigheten i plattan (på taket). Beroende på torktid för plattan kan tidsplanen komma att ändras. Så fort plattan är torr kommer återställning av taket att påbörjas.

Med anledning av att mycket fasad har tvingats rivas, kommer väderskyddet att förstärkas, utökas. Detta för att torkning invändigt ska komma igång så fort som möjligt.

Rivning invändigt har startat och beräknas vara klart om 8-10 veckor.

Information 2018-08-08

Följande åtgärder är igång och planerade:

 • Väderskydd – klart om 2-3 veckor
 • Asbestsanering tak klart om 5-7 veckor
 • Rivning inne start om 7-8 veckor
 • Torkning tar ca 20 veckor