Branden 16 juli 2018

image_pdfimage_print

Måndagen den 16 juli 2018 inträffade en brand i vår förening. Ingen boende är allvarligt skadad.

I en utav längorna som vetter mot Skogstorpsvägen började vid 14 tiden en brand som spred sig till angränsade lägenheter. Räddningstjänst var snabbt på plats och släckningsarbetet har gått bra.

Eventuella frågor hänvisas via epost till styrelsen. info@sollentunahus1.se

Informationsmötet 17 juli

Se video från mötet. Presskonferans angående branden.

In English.

On Monday 16:th of July 2018 a fire occured in our housing cooperative. No person was harmed.

In one of the houses that lay towards Skogstorpsvägen a fire erupted around 14:00 and spread to nearby apartments. Emergency personnel were quickly on site and the fire was soon put out.

If you have any questions, please contact our board by email. info@sollentunahus1.se

Tips

Styrelsen tar tacksamt emot tips om andrahandsuthyrning för de drabbade och har man ett rum ledigt eller kan tänka sig hyra ut sin lägenhet så får man gärna höra av sig till oss.

Information 2018-08-08

Följande åtgärder är igång och planerade:

 • Väderskydd – klart om 2-3 veckor
 • Asbestsanering tak klart om 5-7 veckor
 • Rivning inne start om 7-8 veckor
 • Torkning tar ca 20 veckor

Uppdaterad information 2018-10-04

Återställningen följer tidsplanen. Avgörande är fuktigheten i plattan (på taket). Beroende på torktid för plattan kan tidsplanen komma att ändras. Så fort plattan är torr kommer återställning av taket att påbörjas.

Med anledning av att mycket fasad har tvingats rivas, kommer väderskyddet att förstärkas, utökas. Detta för att torkning invändigt ska komma igång så fort som möjligt.

Rivning invändigt har startat och beräknas vara klart om 8-10 veckor.

Uppdaterad information 2018-11-02

För tillfället utreds om något extra bygglov krävs med anledning av nya byggkrav. Detta kan i sin tur medföra att en större renovering krävs som kan försena bygget något.

 • Asbestsaneringen är klar
 • Rivning invändigt beräknas vara klart vecka 52
 • Start nya takstolar prel. vecka 45 beroende på fukt i plattan

Uppdaterad information 2018-12-12

För att få fram underlag till upphandling är nu arkitekter involverade i återställningen. Diskussioner förs med Sollentuna Kommun för att säkerställa att nödvändiga lagkrav efterlevs.

Hur det kommer att påverka tidsplanen för olika lägenheter är ännu inte klart.

 • Asbestsaneringen är klar
 • Rivning fasad är klar
 • Rivning invändigt beräknas vara klart vecka 52

Uppdaterad information 2019-01-16

Det finns inte så mycket nytt att informera om. För återställande av utsida krävs bygglov vilket är inlämnat till kommunen. Vi beräknar svar inom ett par veckor.

Arkitekten (inre) håller på att utarbeta ett förfrågningsunderlag för att vi ska kunna gå ut med offertförfrågan till byggbolag. När “byggaren” är utsedd kommer innehavaren att kontaktas för diskussion om ev. tillägg.

 • Rivning fasad är klar, dock osäkert beroende på svar om bygglov
 • Arbete på tak pågår, avluftning, ventilation etc.

Uppdaterad information 2019-01-23

Vi väntar fortfarande på besked om bygglov. Vilket besked vi får påverkar sedan det fortlöpande arbetet. Klart är att en ångspärr måste monteras även på de lägenheter som är oskadda. Hur detta påverkar inflyttning i dessa lägenheter är ännu oklart.

 • Rivning badrum klart vecka 5
 • Fuktmätning pågår
 • Besiktning fönster och dörrar pågår

Uppdaterad information 2019-02-26

Långa handläggningstider med tillkommande krav från kommunen har saktat ner projektet. Nu är i alla fall bygglovet klart och även arktiekternas arbete med att beskriva alla lägenheter. Under en period har det jobbats mycket på bygglovet som äntligen är klart.

Anbudsförfrågan skickas ut denna vecka. Så fort byggherren är utsedd kommer varje lägenhetsinnehavare kontaktas för att gå igenom resp. lägenhet. I det skedet har innehavaren möjlighet att göra ev. tillägg.

I de fyra “oskadda” lägenheterna måste vi montera en s.k. ångspärr. Detta medför tyvärr att inflyttning i dessa lägenheter försenas. Vi återkommer till resp. innehavare så fort vi har mer besked.

 • Allt är torrt!
 • Taket kommer börja byggas måndag 4 mars.

Uppdaterad information 2019-04-24

 • Upphandling av entreprenör pågår
 • Taket är klart

Uppdaterad information 2019-05-27

 • Upphandling av entreprenör klart

Nu är äntligen entreprenören bestämd. Det blir JW Plåt, samma firma som byter våra tak.

Just nu håller dom på att ta fram en tidsplan. Klart är i alla fall att det kommer ta längre tid än 12 månader, vilket vi hoppades på från start. Vi återkommer med mer information så fort tidsplanen är klar.

Förtydligande om tidigare information att “taket är klart”. Taket är byggt så långt det är praktiskt genomförbart, sista delen görs klart i samband med att nya väggar byggs. Då läggs även ytskiktet på (görs inte innan då det då måste rivas när väggar och tak byggs ihop).