Förvaltning

NABO är vår totala förvaltare. All förvaltning som ekonomisk, administrativ, teknisk, trädgård etc. går via förvaltaren.

Kontaktuppgifter

nabo.se/kontakt

Tel: 010-288 00 27

Felanmälan

Kontaktuppgifter felanmälan, vardagar kl 7-16:

Tel: 010-288 00 26

Jourtelefontider mellan kl 16-07, används endast i akuta ärenden. (Med akut menas om det är risk för skada på egendom eller tredje person). Samma telefonnummer som ovan.