Föreningens gym

Adress: Skogstorpsvägen 138
Kontakt: info@sollentunahus1.se
Öppettider: Gymmet är öppet 00:00-24:00

Observera! Ingen musik eller annat störande ljud får finnas efter 20:00.

Tillgång till gym

För tillgång till gymmet krävs att du skriver på en ansvarsförbindelse. Förbindelsen innebär att du hjälper till med något, exempelvis vara poolvärd en vecka per år. På onsdagsjouren kan du få taggen registrerad som gör att du kan ta dig in i gymet.

Gymgruppen

För att gymmet ska kunna hållas öppet behöver föreningen har en verksam gymgrupp bestående av minst 3 medlemmar som ser över gymmets behov av service och inköp. Kontakt med gymgruppen sker via info@sollentunahus1.se.

Regler

Reglerna är till för att minska risken för personskador och skador på material och utrustning.

 • Föreningens gym är till för föreningens medlemmar. I mån av plats får medlem medta max en gäst per tillfälle.
 • All träning i gymmet sker på egen risk.
 • Reparationskostnader på utrustning som skadas på grund av felaktig användning får medlem bekosta.
 • Skador på material och utrustning ska omgående felanmälas till info@sollentunahus1.se.
 • Utrustning som är trasig får inte användas förrän den är lagad.
 • Släpp aldrig in någon i gymmet. Medlemmar måste använda sin egen nyckeldosa för att komma in. All passering loggas.
 • Personer under 15 år får inte vistas ensamma i lokalen utan ansvarig myndig persons närvaro.
 • Skor som använts ute får inte användas i gymmet.
 • Se till att lämna gymmet rent och snyggt efter dig. Torka av utrustning efter användning.
 • Lägg tillbaka utrustning efter att den använts.
 • Ingen utrustning får medtas utanför lokalen.
 • Stäng alla fönster och se till att dörren är ordentligt stängd när du lämnar gymmet.
 • Mellan 20:00-07:00 ska störande ljud som t.ex. musik minimeras.
 • Om regler inte efterföljs kan medlem uteslutas från gymmet.

Bra att tänka på

Om du under ditt träningspass plötsligt får svårt att andas, yrsel, synbortfall, bröstsmärtor skall du genast avbryta ditt träningspass och söka akutsjukvård.

Träning kan vara jobbigt men den ska inte framkalla smärta. Använd inte utrustning om du är osäker på hur den ska användas, detta medför risk för skador på dig själv och på utrustningen.

Har du en sjukdom eller skada och är osäker på om och hur du kan träna. Ta kontakt med läkare eller fysioterapeut.