Regler kring andrahandsuthyrning

From 2018-09-01 kommer föreningen att ta ut en årlig avgift för andrahandsuthyrning på 10 % av gällande prisbasbelopp.

Allmänt om uthyrning i andra hand

En bostadsrättshavare har rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand med föreningens godkännande eller om hyresnämnden lämnar tillstånd till andrahandsupplåtelsen.

En bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand utan att ha samtycke eller tillstånd riskerar att förverka bostadsrätten.

En bostadsrättshavare har normalt rätt att ta ut en kostnadsbaserad hyra när hen hyr ut sin lägenhet i andra hand.

Från och med den 1 februari 2013 har en bostadsrättshavare rätt att ta ut en kostnadsbaserad hyra enligt lagen om uthyrning av egen bostad (“privatuthyrningslagen”).

Bostadsrättshavaren får inte inrymma/hyra ut rum till utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

Ansvar och ordningsregler

Andrahandshyresgästen har att iaktta samma regler som gäller för samtliga medlemmar i föreningen.

Medlemmen svarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig och följer de regler som gäller i föreningen. Vid misskötsel riskerar medlemmen att få bostadsrätten förverkad och att bli uppsagd till avflyttning.