Takrenovering

Renoveringen är avslutad.

 

Under 2018 börjar renovering av samtliga tak i föreningen. Det befintliga ytskiktet, som innehåller asbest, kommer tas bort och alla asbest saneras. Nytt ytskikt blir papp och samtidigt byggs “taksäkerhet” in så att det är möjligt att underhålla och byta ut fläktarna vid behov.

Under viss period kommer taken vara utan isolering vilket kan medföra att det blir lite kallt i lägenheterna på övre plan. Entreprenören försöker minera denna tid så mycket det går.

I styrelserummet har vi därför några element som berörda på övervåningen får låna, 2 element á 2 kW per lägenhet. Elkostnaden ersätts med 119 kr per dygn, utbetalas till de som lånat element. Elementen kan kvitteras ut på jouren (onsdagar mellan 19:00-19:30). Elementen ska återlämnas snarast och senast 2 veckor efter att ny isolering har installerats. Fyll i begäran om ersättning vid återlämnande av elementen.

Renoveringen kommer att genomföras i två etapper. Etapp 1 består av hus 201-209, etapp 2 av övriga. Etapp 1 är upphandlad och startar hösten 2018.

Entreprenör är Plåtslageri AB Jonaeson & Wendel. För eventuella frågor, vänd dig till info@sollentunahus1.se.

Ofta förekommande frågor

Fråga: Är det farligt att bo hemma under asbestsaneringen?

Svar: Entreprenören utför saneringen enligt gällande regler. Arbetsmiljöverket och Sollentuna kommun har varit på plats och inte haft några synpunkter på arbetssättet. Känner du dig ändå orolig ska du överväga att bo någon annanstans under saneringen.

Fråga: Varför stämmer inte tidsplanerna?

Svar: Vid en upphandling måste entreprenören “ta i” för att skydda sig mot oförutsedda händelser. Detta innebär att tidsplanerna är “worst case” så att säga. Sedan arbetar entreprenören för att påskynda arbetet både för vår och sin egen skull. Vi lägger upp nya versioner av tidsplanerna här så fort vi får dom.

Fråga: Hur hanterar vi eventuella skador som uppkommer under renoveringen? Exempelvis på buskar, staket etc.

Svar: När etapp 1 är klar kommer vi gå igenom detta med entreprenören som då åtgärdar de skador dom orsakat. Skicka gärna ett mail till info@sollentunahus1.se och beskriv eventuella skador. Följaktligen gör vi likadant efter etapp 2.

Tidsplan Etapp 1

Med anledning av att vi vill minska tiden då taken är utan isolering har tidsplanerna förändrats något. Bland annat så kommer ställningarna att börja byggas tidigare.

Huskropp Adress Beräknad start Beräknat slut
204 Skv. 2-28 v. 42 (-18) v. 4 (-19)
203 Skv. 30-56 v. 45 (-18) v. 7 (-19)
205 Skv. 58-72 v. 49 (-18) v. 7 (-19)
202 Skv. 90-116 v. 6 (-19) v. 20 (-19)
207 Skv. 118-136 v. 8 (-19) v. 22 (-19)
206 Skv. 74-88 v. 3 (-19) v. 14 (-19)
201 Skv. 204-230 v. 12 (-19) v. 26 (-19)
209 Skv. 232-250 v. 14 (-19) v. 28 (-19)
208 Skv. 188-202 v. 10 (-19) v. 20 (-19)

Tidsplan Etapp 2

Huskropp Adress Beräknad start Beräknat slut
210 Skv. 140-154 v. 17 (-19) v. 27 (-19)
211 Skv. 156-186 v. 19 (-19) v. 34 (-19)
603 Skv. 138 v. 40 (-19) v. 54 (-19)
212 Skv. 252-282 v. 26 (-19) v. 41 (-19)
214 Skv. 300-306 v. 28 (-19) v. 38 (-19)
213 Skv. 284-298 v. 30 (-19) v. 44 (-19)
215 Skv. 308-338 v. 40 (-19) v. 3 (-20)
604 Skv. 356 v. 42 (-19) v. 52 (-19)
216 Skv. 340-354 v. 44 (-19) v. 6 (-20)

För mer detaljerade tidsplaner:

Hus 203-205

Hus 202, 206-207 (rev. 3)

Hus 201, 208-209 (rev. 1)

Hus 210, 211, 603

Hus 212, 214, 214

Hus 215, 604, 216