INFOBREV-PÅMINNELSE

Efter sommaren kommer vi inte dela ut något infobrev längre. Meddelanden och nyheter kommer att publiceras på hemsidan och distribueras till de som registrerat sin e-postadress där. Vi sätter även upp viktig information på anslagstavlorna i tvättstugorna. Registrera din e-postadress redan nu på hemsidan.