Överlåtelse och Försäljning

I stadgarna står att en överlåtelse skriftligen skall anmälas till föreningen. Detta sker i praktiken vid en försäljning registrerad vid Valvets kontor. Valvet medverkar till att försäljningen sker på ett juridiskt riktigt sätt. Valvet hjälper till att lösa frågor som uppkommer i samband med försäljningen.