Överlåtelse och Försäljning

I stadgarna står att en överlåtelse skriftligen skall anmälas till föreningen. Detta sker i praktiken via vår förvaltare Nabo. Handlingar gällande överlåtelser och medlemsansökningar ska skickas direkt till Nabo på adress:

Brf Sollentunahus nr 1
NABO 9902, FE 258
105 69 Stockholm