Tvättstugor

tvattstugaI föreningen finns två tvättstugor. Den övre ligger vid poolen och den nedre vid Skogstorpsvägen 356. Speciell tvättmaskin för mattvätt finns i nedre tvättstugan, Skogstorpsvägen 356.

Bokning

Bokning av tvättmaskiner 1 och 2 sker med bokningscylinder på bokningstavlan. Tvättmaskinerna 3 och 4 får nyttjas utan bokning mellan kl. 07:00 – 22:00 alla dagar, även söndagar.

Bokningscylinder finns till varje lägenhet och övertas av den som flyttar in i lägenheten. Efter avslutad tvätt ska bokningscylindern tas bort från tavlan. Är bokningsmaskinerna (1 och 2 ) ur funktion gäller de övriga två maskinerna för bokad tid. Detsamma gäller torktumlarna. Har bokad tvättid ej påbörjats 30 minuter efter bokad tid får maskinerna utnyttjas av annan lägenhetsinnehavare.

Utrustning

Torkskåp, del i torkrum och torktumlare är avsedda för bokad tvättid, övrig utrustning är gemensam för samtliga maskiner. Efter tvättningsarbetets slut skall samtliga städa efter sig, samt göra maskinerna rena. Tomma tvättmedelskartonger, sopor etc ska lämnas i tunnorna vid sopstationerna.

Tider

Tvättmaskinerna 1 och 2 disponeras alla dagar, även söndagar enligt följande:
kl. 07:00 – 10:00
kl. 10:00 – 13:00
kl. 13:00 – 16:00
kl. 16:00 – 19:00
kl. 19:00 – 22:00

Kom ihåg att ta med din tvätt efter avslutad tvättid! Sista dagen i månaden töms tvättstugorna på kvarglömd tvätt och skänks till klädinsamling.

Nyckel och bokningscylinder

Se Nycklar