Stadgar & Ekonomi

Stadgar

Nuvarande stadgar beslutades av två extrastämmor, 19 juni och 4 maj 2019. Ladda ner stadgarna här.

Senaste årsredovisning: 2018-2019