Styrelsen

Föreningen styrs av en styrelse som väljs på årsstämman.

Styrelsen i Brf Sollentunahus1 består 2020 av:

Linda Thörn – Ordförande
Pirjo Järvimäki – Vice Ordförande
Anders Lidgren – Sekreterare
Viktoria Engqvist – Ledamot
Hans Nilsson – Ledamot

Patrik Söderström – Suppleant
Heli Hänninen – Suppleant
Anton Svensson – Suppleant
Lisa Helander – Suppleant

För att komma i kontakt med styrelsen skickar du enklast e-post till: info@sollentunahus1.se.
Representanter från styrelsen finns också närvarande under jouren på onsdagar.