Styrelsen

Föreningen styrs av en styrelse som väljs på årsstämman.

Styrelsen i Brf Sollentunahus1 består 2021 av:

Pirjo Järvimäki – Ordförande
Loffe Tormér – Ledamot
Viktoria Engqvist – Ledamot
Anton Svensson – Ledamot
Thomas Larsson – Ledamot
Lisa Helander – Ledamot
Jessica Bergström – Ledamot

Jesper Persson – Suppleant
Heli Hänninen – Suppleant
Anders Manell – Suppleant

För att komma i kontakt med styrelsen skickar du enklast e-post till: info@sollentunahus1.se.
Representanter från styrelsen finns också närvarande under jouren på onsdagar.