Poolregler år 2020

Med anledning av den rådande situationen måste vi som förening säkerställa att särskilda regler gäller till skillnad mot tidigare år.

Det är vårt gemensamma ansvar att vi följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd och det är varje enskild medlems ansvar att uppdatera sig på samt följa de regler som Folkhälsomyndigheten sätter upp. Utöver de ovan nämnda reglerna ska varje badande följa föreningens regler nedan.

Att alla inom poolområdet hjälps åt att följa regler och förskrifter är en förutsättning för att poolen ska få vara öppen.

Styrelsen och Poolansvariga tror att vi med ett gemensamt ansvar kan hjälpa varandra att följa dessa regler och därmed ha poolområdet öppet.
Tyvärr måste föreningen stänga poolen om det visar sig att badande inte följer reglerna.

  • Var aldrig i poolområdet vid minsta sjukdomssymptom
  • Max 25 samtidigt i poolområdet för att undvika trängsel
  • Max 10 i poolen samtidigt
  • Duscha ordentligt med tvål innan bad
  • Max 1,5 tim per badtillfälle, låt alla få en chans att nyttja poolområdet
  • Kl 7-9 är poolen reserverad endast för medlemmar som tillhör en riskgrupp
  • Poolområdet är till för de boende i föreningen (max 2 gäster om tillfälle ges)
  • Ha minst 2 m avstånd mellan andra badsällskap inom poolområdet
  • Alla inom poolområdet tar ansvar att följa reglerna
  • Föräldrar ansvarar för sina barn

Utnyttja ytan inom hela poolområdet!

Respektera reglerna!

Vi önskar alla en Glad sommar, njut av sommaren och vårt fantastiska poolområde!