Gemensamma utrymmen

För de boende finns det tillgång till både bastu, gym och uppvärmd utomhuspool. Föreningen har en gemensam samlingslokal för uthyrning och det finns två stora tvättstugor med full maskinell utrustning, inklusive maskin för mattvätt.

Varje medlem ansvarar själv för att våra gemensamma utrymmen inte skadas eller slits onödigt mycket. Eventuella brister och fel ska alltid anmälas till styrelsen på info@sollentunahus1.se.