Föreningens pool

Vi har inom området två pooler som får nyttjas av oss som är boende i föreningen. Det är en liten pool för små barn samt en större pool. Området runt poolen är inhägnat och låst med tanke på de små barnen. För att komma in använder du din tagg.

För att hålla kostnaderna nere sköts poolerna av föreningen själv. Detta innebär bland annat städning/ höst och vår. Dessutom sker daglig skötsel under säsongen genom rullande schema som vi alla får ingå i såsom poolskötare veckovis.

Tillgång till pool

För tillgång till poolen krävs att du skriver på en ansvarsförbindelse. Förbindelsen innebär att du hjälper till med något, exempelvis vara poolvärd en vecka per år. På onsdagsjouren kan du få taggen registrerad som gör att du kan ta dig in i poolområdet.

Poolen är till för oss som bor i föreningen så tänk på att inte ta med för många gäster. Det är inte heller lämpligt att ta med sig gäster de dagar poolen är som mest besökt. Poolen klarar inte av för många badande per dag. Det är inte tillåtet att låna ut din tagg till någon som ej är bosatt i området.

Poolregler år 2020 & 2021

Vi gör nu vissa justeringar i de tillfäliga Coronareglerna eftersom Folkhälsomyndigheten sedan 15/7- 2021 har lättat på många restriktioner. Vänligen se nedan.

Med anledning av den rådande situationen måste vi som förening säkerställa att särskilda regler gäller till skillnad mot tidigare år.

Det är vårt gemensamma ansvar att vi följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd och det är varje enskild medlems ansvar att uppdatera sig på samt följa de regler som Folkhälsomyndigheten sätter upp. Utöver de ovan nämnda reglerna ska varje badande följa föreningens regler nedan.

Att alla inom poolområdet hjälps åt att följa regler och förskrifter är en förutsättning för att poolen ska få vara öppen.

Styrelsen och Poolansvariga tror att vi med ett gemensamt ansvar kan hjälpa varandra att följa dessa regler och därmed ha poolområdet öppet.
Tyvärr måste föreningen stänga poolen om det visar sig att badande inte följer reglerna.

  • Max 25 samtidigt i poolområdet för att undvika trängsel Maxantal vid poolområde tas bort men vi behöver fortfarande hålla avstånd till varandra – minst 1 meter mellan badsällskap
  • Max 10 i poolen samtidigt Maxantal i pool tas bort men det är fortfarande viktigt att hålla avstånd, även i poolen
  • Duscha ordentligt med tvål innan bad
  • Max 1,5 tim per badtillfälle, låt alla få en chans att nyttja poolområdet
  • Kl 7-9 är poolen reserverad endast för medlemmar som tillhör en riskgrupp
  • Poolområdet är till för de boende i föreningen (max 2 gäster om tillfälle ges) Poolen är främst till för oss boende, besökare får förekomma i mån av plats. Vid trängsel har boende företräde. Vi får alla använda sunt förnuft
  • Ha minst 2 m avstånd mellan andra badsällskap inom poolområdet
  • Alla inom poolområdet tar ansvar att följa reglerna
  • Föräldrar ansvarar för sina barn
  • Utnyttja ytan inom hela poolområdet