Föreningens pool

Vi har inom området två pooler som får nyttjas av oss som är boende i föreningen. Det är en liten pool för små barn samt en större pool. Området runt poolen är inhägnat och låst med tanke på de små barnen. För att komma in använder du din tagg.

För att hålla kostnaderna nere sköts poolerna av föreningen själv. Detta innebär bland annat städning/ höst och vår. Dessutom sker daglig skötsel under säsongen genom rullande schema som vi alla får ingå i såsom poolskötare veckovis.

Tillgång till pool

För tillgång till poolen krävs att du skriver på en ansvarsförbindelse. Förbindelsen innebär att du hjälper till med något, exempelvis vara poolvärd en vecka per år. På onsdagsjouren kan du få taggen registrerad som gör att du kan ta dig in i poolområdet.

Poolen är till för oss som bor i föreningen så tänk på att inte ta med för många gäster. Det är inte heller lämpligt att ta med sig gäster de dagar poolen är som mest besökt. Poolen klarar inte av för många badande per dag. Det är inte tillåtet att låna ut din tagg till någon som ej är bosatt i området.

Barn under 15 år får inte vistas ensamma i poolen utan vuxens tillsyn.

Man måste alltid duscha innan badet.