Trafik i området

Det är absolut förbjudet att köra motorfordon i vårt område.

De enda undantag som finns är att bilar får köra in i området vid lastning och lossning av tyngre last t ex vid flytt. Därefter skall bilen omedelbart köras ut ur området.

Taxi

För taxi gäller att de skall köra till en av de två speciella taxiplatserna. Plats A vid nedre vändplanen och plats B vid övre vändplanen (ovanför poolen). Dit beställer man taxi och där slutar även taxiresan.

Färdtjänst

Den som har rätt till färdtjänst får naturligtvis beställa taxi fram till dörren.