Valberedningen

Valberedningen i Brf Sollentunahus1 består 2019 av:

Louise Dustler och Hans Nilsson

Är du själv intresserad eller har du någon du vill nominera? Hör i så fall av dig till oss på info@sollentunahus1.se.